top of page

NPRO kjøper mer på Aker Brygge


Fondsbygget Trond Nyland

Norwegian Property ( NPRO) kjøper seksjoner i Fondsbygget. Selger er A. Wilhelmsen´s Watrium AS. Seksjonene har et samlet areal på 3200 kvadratmeter. Kjøpesummen er 204 millioner kroner og nette årlig leie antas å være 8,3 millioner kroner. Dette gir en Yield ( netto direkteavkastning ) på 4,1%. NPRO betaler 63750 kroner per kvadratmeter.

RECENT POST
bottom of page