top of page

Scandinaviegaarden, Karl Johans gate 8 og Dronningens gate 25 solgt igjen


Trond Nyland eiendomsutvikler

Tildligere selgere kjøper tilbake deler av eiendommen. Vi anslår en netto årlig leie på 17.5 millioner kroner og en direkte avkastning på 5% (Yield) som gir en totalverdi på gården på 350 millioner kroner.

RECENT POST
bottom of page