top of page

Sterk bolig vekst i august

Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge melder om den sterkeste prisveksten i Norge på 10 år.

Eiendom Norges boligprisstatistikk for august viser at boligprisene steg nominelt med 2,8 prosent fra juli til august. Justert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 1,1 prosent.

Sterkeste boligvekst på 10 år - Trond Nyland

#bolig #boligpriser #trondnyland #eiendom

RECENT POST
bottom of page